NHTSA uppdaterar sin policy

I maj 2013 publicerade amerikanska departementet för transport via trafiksäkerhetsmyndigheten NHTSA en policy om autonoma fordon [1]. Enligt den bör autonoma fordon begränsas till testning och inte godkännas för användning av allmänheten för generella ändamål.

Nu står det klart att NHTSA fått i uppdrag att uppdatera policyn som en konsekvens av den snabba tekniska utvecklingen. Det är oklart vad uppdateringen kommer att omfatta exakt, men förhoppningen är att den ska vara klara inom några veckor.

Källor

[1] Pritchard, J., Associated Press. US officials signal move toward embracing self-driving cars. 2015-11-24 Länk