General Motors snabbutvecklingslabb

General Motors i Ontario i Kanada kommer att utveckla en flotta av autonoma Chevrolet Volt [1]. Dessa ska sedan levereras till GM Warren Tech Center i Michigan för att delta i ett experimentellt ride-on-demand projekt. Där kommer GM-anställda att kunna beställa en bil från bilpoolen och ange sin destination via en app när de behöver resa.

Projektet kommer att fungera som ett snabbutvecklingslabb och möjliggöra insamling av värdefull information för att påskynda GMs utveckling av autonoma fordon.

Egen kommentar

Det är oklart för mig i vilken grad som GMs experimentbilar kommer att vara automatiserade. Min tolkning är att de kommer kunna köras fram och parkeras med hjälp av autonom teknik, men att användaren får faktiskt köra själv till sin destination (från artikeln: Through this program, GM employees will reserve a Volt using a car-sharing app, then select a destination. GM’s autonomous technology will bring the vehicle to its destination and park it.). Här kan man i alla fall läsa vad som kommer att ingå i en standard 2017 Chevrolet Volt.

Det framgår inte heller hur många bilar som kommer att ingå i experimentet.

Källor

[1] Szymkowski, S., GM Authority. GM Canada Awarded Major Role In Developing Fleet Of Autonomous Vehicles. 2015-12-01 Länk