På gång i Kina

I början av juni hölls 2nd International Symposium on Intelligent and Connected Vehicles i Shanghai [1]. I samband med det invigdes National Intelligent and Connected Vehicle Testing Demonstration Base, en testanläggning som ska samla flera olika aktörer inom området automatiserade och uppkopplade transporter [1].

Den är utrustad med en rad sensorer samt kommunikations- och styrenheter, och omfattar en yta på ungefär 5 kvadratkilometer med olika trafikmiljöer inklusive korsningar och tunnlar. Planen är att under året utvidga anläggningen till att omfatta en yta på 27 kvadratkilometer.

I slutet av förra veckan demonstrerades 25 bilar från olika tillverkare på testanläggningen. Dessa bilar kommer till en viss början att testas i 29 olika trafiksituationer [2].

Något annat som framgick av 2nd International Symposium on Intelligent and Connected Vehicles är att Kina ämnar bli mer aktiv i diskussioner kring internationell reglering av automatiserade och uppkopplade fordon. China’s Automotive Technology & Research Center (CATARC) kommer att representera landet i sådana diskussioner som drivs av United Nations Economic Commission for Europe (UNECE) inom ramen för World Forum for Harmonization of Vehicle Regulations (WP.29).

Utöver detta har Fu Yuwu, vice VD för Society of Automotive Engineers (SAE) i Kina, bekräftat att regeringen kommer att släppa en färdplan för intelligenta och uppkopplade fordon nästa månad. Efter det kommer landet att påbörja utveckling av standarder för automatiserad körning.

Källor

[1] United Nations Economic Commission for Europe (UNECE). UNECE and China to increase cooperation on UN vehicle regulations. 2016-06-07 Länk

[2] Safe Car News. China: Shanghai to pilot autonomous cars and V2X. 2016-06-16 Länk