MOVE-UK

I ett pressmeddelande beskriver Jaguar Land Rover deras nya satsning på automatiserad körning [1].

Inom ramen för projektet MOVE-UK kommer företaget att tillsammans Bosch, Transport Research Laboratory (TRL), Direct Line, London Borough of Greenwich och The Floow studera förarbeteende i verklig trafik och utifrån det programmera in ”naturligt” beteende för automatiserade bilar. Jaguar- och Land Rover-bilarna, som utrustas med en rad olika sensorer och system, kommer att köras av anställda på London Borough of Greenwich.

MOVE-UK kommer att pågår i 3 år. Projektet leds av Bosch och dess totala budget är 5,5 miljoner pund, varav 2,75 miljoner pund kommer från den statliga innovationsorganisationen Innovate UK.

Källor

[1] Jaguar Land Rover, Media Centre. Jaguar Land Rover Research Will Help Autonomous Vehicles Drive Like Humans, Not Robots. 2016-02-01 Länk