KTH-lastbil med klotoid-reglering

Forskare från KTH har utvecklat en regleralgoritm som använder sig av klotoid-kurvatur. Detta för att ge en mindre ryckig kurvtagning. Med algoritmen, LTV-MPC, blir det också möjligt att minimera kursavvikelser och förbättra bränsleförbrukningen. Klotoider används idag bland annat vid konstruktion av vägar och järnvägar.

Bilen, en Scania gruvlastbil, kommer att visas upp i maj.

Källor

[1] Self-driving mining truck stable at 90 km/h; clothoid-based model predictive control, Green Car Congress 2016-04-15 Länk