Korsningar utan trafikljus?

Självkörande fordon kommer att förändra hur vi tar oss runt, och när de blivit vanliga måste vi tänka om hur vi designar våra vägar. En studie som gjordes av Sensable City Lab vid MIT för några år sedan visade att med självkörande fordon skulle vägkorsningar behöva förändras. Genom att eliminera trafikljussignaler och låta självkörande fordon navigera genom korsningar på egen hand skulle allt rent teoretiskt bli snabbare och smidigare.

En ny studie från samma forskargrupp förstärker den här teorin [1]. Studien har utvecklat ett ramverk som möjliggör jämförelse mellan olika korsningar och parametrar i dem. Slutsatsen är att s.k. slot-based intersections  där fordon skickas genom korsningen i omgångar kan förbättra flödet genom tidigare överbelastade korsningar. I vissa korsningar skulle en fördubbling av kapaciteten kunna uppnås. För detta krävs dock ett stort antal självkörande fordon. Ett annat problem är att det kan vara svårt att implementera i städer där korsningar är nära varandra.

Källor

[1] Tachet, R., et al., Plos One Journal. Revisiting Street Intersections Using Slot-Based Systems. 2016-03-16 Länk