Kinas strategi för smarta fordon

Flera kinesiska departement har enats om en gemensam strategi, Strategies for Innovative Development of Intelligent Vehicles, med målet att påskynda utvecklingen av smarta fordon [1, 3].

Av strategin framgår det att Kina planerar att utveckla klart sitt system för smarta fordon någon gång mellan år 2035 och 2050.

Utöver de traditionella fokusområdena som nyckelteknologier, piloter, standardisering, cybersäkerhet och rättsligt ramverk, har strategin stort fokus på digital infrastruktur. Där betonas bland annat vikten av 5G och V2X-kombinationen för planering och implementering av intelligent väginfrastruktur samt vikten av att utveckla fordonsnätverk som täcker de flesta scenarier, att utveckla nationella positioneringstjänster med hög precision, att utveckla nationell väg GIS-system samt att utveckla nationella plattformar för trafikstyrning via molnlösningar.

År 2025 väntar man storskalig produktion av fordon med villkorad automation (SAE-nivå 3) och kommersiell tillämpning av fordon med hög automationsnivå (SAE-nivå 4) inom specifika områden.

Fram till 2025 väntas också betydande framsteg i landet inom uppkoppling och uppbyggandet av digitalinfrastruktur för smarta städer. LTE-V2X-baserade nätverket väntas stödja kommunikation i flera regioner medans 5G-V2X-nätverket väntas finnas i vissa städer och motorvägar.

Egen kommentar

Med den nya strategin kan man säga att Kina fördröjer storskalig implementation av fordon med självkörande kapabilitet eftersom orginalmålet var satt till slutet av 2020 [2].

Det som målet innefattade var så kallad SAE 3 automation där fordon skall i vissa förhållanden kunna hantera körningen självständigt, men med en förare bakom ratten som kan ta över i oväntade situationer. Att Kina fördröjer målet har att göra med en missbedömning av utmaningarna med att göra teknologin säker nog för storskalig användning.

Källa

[1] Gasgoo. China wishes to consummate intelligent vehicle system with Chinese standard by 2050. 2020-02-24 Länk

[2] Shen, J., Technode. China delays self-driving deployment goal to 2025. 2020-02-24 Länk

[3] Länk Originaldokumentet på kinesiska som vi tagit del via vår kinesisktalande kollega.