ITS-projekt avslutas i Australien

I ett projekt från Australien som nyligen avslutas har man undersökt fordon till allt (V2X)-lösningar med autonoma fordon för att öka trafiksäkerheten vid platser med skymd sikt [1].

Projektet har varit finansierat av iMove Cooperative Research Centre och har utförts i samarbete med University of Sydney’s Australian Centre for Field Robotics och Cohda Wireless som är ett företag som jobbar med uppkopplade fordon. I projektet har man med hjälp av en Intelligent Transport System (ITS)-lösning som kallas för Cooperative Perception möjliggjort kommunikation mellan fordon och infrastruktur, samt från fordon till fordon, för att utöka vad respektive fordon ser.

Den generella insikten från projektet är att man med lösningen kan förbättra medvetenheten om oskyddade trafikanter, samt förbättra säkerheten för oskyddade trafikanter.

Hela rapporten finns att läsa här.

Källa

[1] Butcher, L., Autonomous Vehicle International. Australian V2X project enables autonomous vehicles to see round corners. 2021-11-02 Länk