Halvledarindustrins syn på autonoma fordon

Halvledartillverkaren Infineons VD Reinhard Ploss tror att framtidens automatiserade fordon kommer att skapa en stor efterfrågan på såväl halvledare som sensorer och aktuatorer, även om det kommer att ta lång tid att nå fullt självkörande bilar [1]. På vägen dit kommer det att finnas stor nytta även med uppkopplade fordon. Det finns också mycket att göra med elektronisk reglering av förbränningsmotorer för att minska koldioxidutsläppen.

Ploss tror att det kommer att räcka med dubbel redundans i autonoma vägfordon (flygplan har tredubbel).

Han ser en stor utmaning för halvledarindustrin, i att  innovera för ny och bättre funktionalitet och samtidigt sänka kostnaderna. Vad gäller högfrekvensradarsystem så kommer det att krävas nya teknologier. Ploss ser också stora fördelar med kiselkarbid jämfört med vanligt kisel, speciellt i elfordon som kan få förbättrad verkningsgrad.

Källor

[1] Pete Singer: Infineon CEO Says Robot Cars Will Drive Semiconductor Demand, Semiconductor Manufacturing & Design 2015-10-12 Länk