Google: Lagstiftarna bör vara försiktiga

Sarah Hunter från Google höll en presentation under Transportation Research Board 2016 på temat Public Policy Issues for Road Vehicle Automation. Jag deltog på den och noterade följande:

  • Vi behöver standarder men man måste vara försiktig med lagändringar. Lagstiftarna har dåligt med underlag om hur tekniken fungerar och bör därmed vara försiktiga med att lagstifta förtidigt. Be careful what you wish and what you write var ett tydligt meddelande som hon riktade till lagstiftarna.
  • Kalifornien har gjort en laguppdatering och därmed skärpt reglerna för självkörande bilar. Ett stort problem är att lagstiftarna i Kalifornien ser bara två scenerier framför sig: testning av automatiserade fordon och fullskalig implementation. Men det finns ett scenario däremellan, något som de missat och som kan bromsa utvecklingen betydligt. Det scenariot omfattar tester i större skala. Det tar tid att lära sig från ett fåtal fordon och lagen behöver lämna utrymme för att lära sig från ett stort antal fordon innan vi kan prata om storskalig implementation.
  • Många är försiktiga och vill ”vänta” på att tekniken ska bli perfekt. Men varje dag vi väntar på att tekniken ska bli perfekt dödas och skadas hundratals människor i trafiken. Tekniken böra vara så bra som människor, förmodligen ännu bättre – men frågan är hur mycket bättre?
  • Ibland är det svårt för tekniken att leva upp till alla lagar och regler. I vissa situationer gör vi människor tolkningar och väljer att prioritera en lag över en annan. Men hur ska självkörande fordon göra i sådana situationer? Hittills har Google haft diskussioner med lokala myndigheter om enskilda situationer och kommit överens om hur sådana situationer ska hanteras. Frågan är dock hur man ska hantera problemet helt generellt.
  • När tiden är väl inne skulle Google vilja delta i ett större pilotprojekt för att studera nyttan för samhället. Just nu är företaget inte redo för detta och behöver förfina tekniken ännu mer.
  • Google har för tillfället valt att fokusera på att få bilar att fungera med hjälp av bilbaserade sensorer och kartor och lagt trådlöskommunikation åt sidan. Detta för att uppnå ett minimum, men det kan i nästa skede vara intressant att titta på sådana lösningar.

 Egen kommentar

Som ett svar på Sarahs ”bön” har den amerikanska säkerhetsmyndigheten NHTSA lovat att se över policyn om automatiserade fordon och se hur lagar och regler kan harmoniseras på federalnivå.

Det är viktigt att påpeka att många av problem som Sarah påpekat har också diskuterats av andra talare.