Blandade reaktioner hos svenskar

Yougov har på uppdrag av försäkringsbolaget If utfört en undersökning i Sverige kring självkörande bilar [1].

Av de 3 700 som deltagit i undersökningen har 30 % en positiv inställning till sådana bilar. Ungefär 25 % är negativa och resterande 31 % är neutrala. Enligt Dan Falconer från If kan den här fördelningen förklaras med att folk kan för lite om tekniken och är därför avvaktande.

Egen kommentar

Det framgår inte hur undersökningen utförts och vilken information om ämnet som deltagarna fått innan den. Hur man definierar ”självkörande” och ”automatiserade” bilar kan exemplevis ha en stor effekt på resultaten. Det är därför lite svårt att sätta dessa siffror i direkt förhållande till liknande undersökningar i andra länder.

Men för att få lite perspektiv kan vi nämna enkätundersökningen som utförts i samarbete Stiftelsen World Economic Forum och Boston Consulting i mitten av förra året och som omfattat ca 5 500 deltagare i 10 olika länder. Den har visat att runt 60 % av de tillfrågade kunde tänka sig att testa eller köpa en självkörande bil.

Ett annat exempel är enkätundersökningen från investmentbanken Goldman Sachs som omfattat 5000 deltagare från USA. Enligt den är 49 % av de tillfrågade inte intresserade av att köpa/hyra en självkörande bil.

Slutligen kan vi också nämna en liknande enkätundersökning från University of Michigan från 2014 som omfattat 1533 personer från USA, Australien och Storbritannien. Enligt den är ca 57 % av de tillfrågade positiva till självkörande bilar.

Källor

[1] Mixade känslor för självkörande bil. Dagens Industri. 2016-01-24 Länk