Framtiden för uppkopplade fordon

UK Business Insider har gjort en egen sammanställning av vad som komma skall gällande uppkopplade fordon [1]. Här är några slutsatser från studien:

  • Asien kommer att vara ledande inom området och att det är framförallt företag som Alibaba och Baidu som kommer att ha en avgörande roll i detta.
  • År 2020 kommer runt 97 % av alla nya bilar som importeras till USA att vara uppkopplade.
  • Västeuropa kommer snabbt att ta till sig uppkopplade bilar och man kan vänta sig en ökning i andelen uppkopplade bilar från 13 % år 2014 till 95 % år 2020.
  • Sydamerika och Östeuropa kommer att adoptera uppkopplade bilar långsamt, men det är sannolikt att vissa bilmodeller kommer vara utrustade med kommunikationslösningar.

Källor

[1] Greenough, J., UK Business Insider. This is how big connected cars will be in regions around the world. 2015-03-24 Länk