Googles krockkudde för fotgängare

Google har fått ett patent beviljat som går ut på att ha externa krockkuddar integrerade bakom stötfångaren på självkörande bilar och som aktiveras för att skydda fotgängare i fall en olycka är oundviklig [1].

Enligt patentet kommer traditionella stötfångare och krockkuddar att få fotgängare att studsa från bilen och skada sig när de faller ner på marken. För att komma runt sådana problem föreslås en stötfångare gjord av viskoelastiska material. Huvudfunktionen är att skydda fotgängare vid krock mot deras ben.

Egen kommentar

Google är inte ensamma om att föreslå krockkuddar för fotgängare. Volvo Cars har exempelvis sådana krockkuddar på vissa bilmodeller men de är inte gjorda av viskoelastiska material som Google nämner i patentet. Jag kunde inte utläsa några detaljer om materialet som Google tänker sig, men vissa medier misstänker att rör sig om något material som liknar det som används i öronproppar.

Vi vill förtydliga att patentet inte handlar om typiska krockkuddar som blåses upp vid krock, vilket vår beskrivning kan antyda.

Googles ”krockkudde” utgörs av en stötfångare av viskoelastiskt material och/eller luftfyllda polymerbubblor. Vid krock mot fotgängarens ben pressas det viskoelastiska materialet samman och förblir deformerad en viss tid efter krocken. På liknande sätt pressas bubblorna samman och när deformationen blir stor nog ger de efter genom att punkteras. Därmed minskar risken att fotgängaren studsar från bilen och faller ner på marken.

För att undvika möjliga missförstånd rekommenderar vi våra läsare att läsa patentbeskrivningen på USPTOs hemsida.

Det här är bara ett patent som blivit godkänt och det är inte givet att Google  faktiskt kommer att använda sådana lösningar i sina bilar.

Källor

[1] USPTO, System for pedestrian leg protection in vehicle impact. 2015-03-24 Länk