Automatiserade och uppkopplade fordon boostar brittisk ekonomi

KPMG har nyligen publicerat en rapport med titeln Connected and Autonomous Vehicles: The UK Economic Opportunity som konstaterar att automatiserade och uppkopplade fordon kommer att gynna den samhällsekonomiska utvecklingen i Storbritannien [1]. Studien har gjorts på uppdrag av Society of Motor Manufacturers and Traders (SMMT) vars uppgift är att främja brittisk fordonsindustris intressen.

Studien konstaterar bland annat att automatiserade och uppkopplade fordon kommer att skapa runt 320 000 nya jobb i Storbritannien under de kommande 15 åren. Runt 25 000 av dessa jobb kommer att vara inom fordonstillverkning. Sammanlagt kommer detta att generera 51 miljarder pund per år till landets ekonomi.

Studien förutser också en markant reducering av antalet trafikolyckor. Fram till 2030 kommer automatiserade fordon att spara 2 500 liv och förhindra 25 000 allvarliga olyckor i Storbritannien.

En annan slutsats är att en fjärdedel av nya bilar som säljs i landet kommer vara helt självkörande 2030 och att varenda ny bil som säljs då kommer vara uppkopplad.

Studien baseras på analys av offentlig information från olika vetenskapliga studier och industrianalyser samt intervjuer med representanter från akademi och industri. Den använder sig av s.k. green book som är ett ramverk för bedömning och utvärdering inom den offentliga sektorn.

Källor

[1] KPMG, Connected and Autonomous Vehicles: The UK Economic Opportunity. 2015-03-26 Länk