i-GAME

Den 26 mars, kl 16-17, håller VRA (Vehicle & Road Automation, en del av ERTICO-ITS Europe) ett webbseminarium på temat Cooperative Automation: Activities in the European Project i-GAME. Mer information om seminariet inklusive anmälningsformuläret hittar ni här.

Syftet med i-GAME är att påskynda utveckling och introduktion av automatiserade och uppkopplade fordon. En av aktiviteterna inom projektet är att utveckla interaktions- och meddelandeprotokoll för kooperativ och automatiserad körning. Projektet har som slutmål att arrangera GCDC 2016 (Grand Cooperative Driving Challenge). Projektet leds av TNO, Holland och övriga deltagare är Viktoria Swedish ICT, Applus+Idiada, Spain och TU/e (Technical University of Eindhoven). Mer information om i-GAME och tävlingen hittas här.