Framtida infrastruktur

Siemens har gjort en illustration av sin vision om en framtida infrastruktur [1].

Det handlar framförallt om uppkopplade korsningar i tätbebyggda områden men också om uppkopplade motorvägar som ”pratar” med fordon och därmed bidrar till bättre trafiksäkerhet och energibesparing. Varningar om pågående vägarbete, kommande tåg och ambulanser samt information om trafikljusstatus och lediga parkeringsplatser är exempel på funktioner som de ser framför sig.

Efter 2020 när automatiserad körning börjat bli vanlig kommer effekten av trådlös kommunikation (V2X) bli ännu större.

Källor

[1] Siemens. Future of Infrastructure: Vehicle-to-X (V2X) communication technology. 2015. Länk