Covid-19 och mobilitetens framtid

Till följd av Covid-19 har affärsrådgivingsbyrån Deloitte ihop med sina samarbetspartners gjort en brainstorming kring hur mobiliteten kan komma att utvecklas under de kommande 3-5 åren. De har identifierat fyra möjliga scenarier som nu finns redovisade i en artikel [1]:

A passing storm. Pandemin skakar om samhället men ”utrotas” snabbt med hjälp av samlade krafter, och tilliten till myndigheter ökar betydligt. Trots detta så har pandemin orsakat långvariga ekonomiska problem, speciellt för små företag och individer med låg inkomst. Den har också lämnat spår på mobiliteten. Konsumenter och resenärer lägger större vikt på hygien och saneringen av bilar, bussar, tåg samt delade cyklar och skotrar. Självrengörande material, certifieringsprogram och formfaktorer som exemplevis möjliggör uppdelning av resenärer är populära. Onlinehandeln har ökat och accelererat utvecklingen av autonoma fordon och andra digitala lösningar för leveranser under den sista milen. Däremot ”pausas” utvecklingen av mobilitetsekosystemet som helhet. Långsiktiga investeringar i ny teknik och nya affärsmodeller är inte många. Myndigheterna i Europa och Asien spelar stor roll och erbjuder diverse incitament för hållbara transporter.

Good company. Medan offentliga organisationer lägger krut på att stoppa pandemin så har den privata sektorn expanderat inom mobilitet. Den har tagit över en stor del av kollektivtrafiken som vanligtvis tillhandahålls av offentlig sektor. På-begäran (on-demand) transporter som erbjuds av teknikjättar har blivit populära. Medan detta har ökat mobiliteten så har det också ökat ojämlikheten i samhället och gjort att städernas inkomster minskat. Det uppstår flera nya samarbeten mellan den privata och offentliga sektorn, innovationszoner och smarta distrikt dyker upp överallt. Allmänheten har blivit mer villig att dela med sig av sin mobilitetsdata till privata företag, vilket ökar innovationen. Elfordon blir alltmer vanliga och testningen av autonoma fordon på allmänna vägar accelererar.

Sunrise in the east. Efter framgångsrik hantering av pandemin i Kina och i andra länder i Asien, har de fysiska och digitala värdekedjorna för elfordon, autonoma fordon och annan teknik konsoliderats i öster, till nackdel för europeiska och nordamerikanska företag. Asiatiska fordonstillverkare samt teknik- och mobilitetsföretag har alltså blivit dominerande världen över. Aktiv mobilitetshantering för att bemöta systemomfattande utmaningar kring trängsel och luftkvalitet blir normen, möjliggjort av robust datainsamling och analys av offentlig sektor. Konsumenterna anammar långsiktiga leasing-, prenumerations- och hyresmodeller som uppkommit i Asien.

Lone wolves. Nationella, regionala och lokala myndigheter ökar sin makt och relevans alltmedan de leder bekämpningen av Covid-19. Städer tvingar till datadelning och reglerar aktivt mobilitet genom övervakning och kontroll, först som ett sätt att kontrollera COVID-19 och sedan som ett sätt att uppfylla andra systemomfattande mål. Datasekretess och cybersäkerhet ger plats för ökad övervakning av allmänheten. Vissa delar av världen, som USA, fortsätter att förlita sig på fossildrivna fordon medan andra delar, som Kina, satsar på eldrivna fordon. Delade mobilitetstjänster tappar i popularitet, men det kan finnas utrymme för mer individanpassade former av sådana tjänster. Autonoma personbilar finns i begränsad mängd då få har råd med dessa. Den offentliga sektorn blir delägare i allt fler mobilitetsföretag. Onlinehandel har ökat kraftigt och lett till storskalig kommersialisering av autonoma leveransfordon.

Utöver dessa scenarier tar artikeln också upp flera andra intressanta aspekter som exemplevis att ”säker mobilitet” som hittills förknippats mest med att undvika olyckor och incidenter kan komma att förknippas med bra hygien.

Egen kommentar

Vissa av dessa scenarier låter mer troliga för Europa och Sverige än andra. Jag har exemplevis svårt att se framför mig att ”Lone wolves” skulle kunna inträffa hos oss. Men man vet ju aldrig, det är speciella tider. Oavsett vilket så visar dessa scenarier vad som behöver göras för att undvika oönskade scenarier, och att alla, individer som företag och myndigheter, behöver hjälpas åt.

En annan reflektion från min sida är att flera av dessa scenarier förutser ökad e-handel och ett ökat behov för autonoma leveransfordon under den sista milen.

Källor

[1] Deloitte Insights. The futures of mobility after COVID-19. 2020-05-22 Länk