Brittiskt projekt standardiserar kommunikation

Den brittiska innovationsmyndigheten finansierar det nya projektet i-Motors £1,325M, motsvarande ca 16 MSEK, för att etablera universella standarder för hur fordon av olika märken, typ och ursprung ska kunna kommunicera med varandra och med infrastruktur, samt för att bygga en plattform för att föra över och spara data [1].

Dessa data ska sedan kunna kombineras med data från andra källor som t.ex. väder och trafikflöden och användas för att förbättra ruttplanering och minska trängsel och köer men också rapportera fel och incidenter.

Man söker också förstå de komplexa frågeställningar som uppstår när man förser mänskliga förare med ny information och nya tjänster.

Projektet, som har en total budget på £1,7M (20,7 MSEK) leds av företaget Control F1 med medverkan från Nottingham University och InfoHub.

Källor

[1] Emma Lowry: £1.7 million project will pave the way for smarter cities and driverless cars, Eurek Alert 2016-01-27 Länk