HMI: vad kan vi lära från flyg?

På konferensen Car HMI Concepts & Systems 2015 som gick i Berlin i juni förra året talade Stephen M Casner från NASA på ämnet ”Are Cars and Drivers Ready To Go On Autopilot? Lessons From The Airline Cockpit”.

Bakgrunden är att  dagens flygplan i stort sett är helt automatiserade, från ruttplanering, start, kurshållning till landning. Effekterna på flygsäkerheten är stor: antalet har minskat till mindre än en tredjedel på ett halvsekel, och högautomatiserade flygplan står för en betydligt mindre del.

Men samtidigt har man fortfarande problem med samverkan mellan pilot och maskin, och andelen olyckor som beror av mänskliga misstag har snarare ökat än minskat.

Stephen Casner sammanfattar problemen som kan uppstå även för vägfordon i ett antal frågeställningar:

 • Är det möjligt för förare att behålla uppmärksamheten i semi-automatiserade fordon?
  Med ökande automation så tappar man koncentrationen, tänker på annat eller pratar med varandra eller använder sin smartphone – delvis ett syfte med automatiserade fordon men inte bra om man behöver övervaka systemen.
 • Kommer systemkomplexiteten att göra systemen främmande eller överösa förarna med information?
  Ett specifikt problem kan uppstå är när man tror systemen är aktiva men de inte är det. Ett annat problem är varningssignaler som kan ge informationsöverlastning och ”vargen kommer”.
 • Kommer förarna att läsa instruktionsböcker?
  Systemen blir oerhört komplexa med omfattande instruktionsdokument – piloter läser dem en gång under utbildningen, kommer bilförare att göra det?
 • Kommer de kortare reaktionstiderna inom vägtrafik att utsätta oss för risker som inte setts inom flyg?Att ta över kontrollen av ett komplext system snabbt – och i flygplan krävs inte så korta reaktionstider som i bilar. Med förbättrad funktionskvalitet så övar piloterna inte på att hantera situationer ofta – och när det händer så är man ovan. Och att träna på övertagande har visat sig svårt och dyrt.
 • Kan tidiga, enklare former av fordonsautomation kraftigt minska hela kategorier av olyckor?
  Det kan finnas tidiga ”lågt hängande frukter” med stor effekt utan att man behöver gå till fullständig automation.

Videopresentationen från Stephen Casners presentation går att hämta här.