Bäst lämpade städer

En ny studie från INRIX, ett datainsamlings- och analysföretag från Seattle, visar i vilka amerikanska städer som högt automatiserade fordon kan vara bäst lämpade.

Studien omfattade data för de 50 största städerna i USA och har fokuserat på att jämföra dem utifrån aspekterna andelen resor kortare än 16 km och andelen resor kortare än 40 km. Dessa avstånd valdes eftersom de flesta automatiserade fordon väntas vara eldrivna och måste trafikera i närheten av laddstationer. En annan anledning var att många av dessa fordon väntas användas som delade fordon och behöver trafikera de områden där det finns mycket folk.

New Orleans som är en ganska kompakt stad visade sig vara den mest lämpade platsen för autonoma fordon. Andra väl lämpade städer inkluderade Albuquerque, Tuscon och Portland. Fort Worth, San Francisco, Long Beach, San Jose och Dallas hamnade bland de fem sämst lämpade städerna.

Studien betonar att myndigheterna i de lämpade städerna borde börja planera för autonoma fordon för att undvika eventuella negativa konsekvenser när de väl anländer i trafiken.

Egen kommentar

Det finns självklart många andra faktorer än de som INRIX beaktat som kan påverka vilka städer som är lämpade för automatiserade fordon som exempelvis topografi, utformningen av korsningar, väderförhållanden och demografi.

Källor

[1] Maciag, M., Governing. The Cities Where Autonomous Vehicles Would Be Most Practical. 2017-03-16 Länk