Mercedes-Benz testar i Australien

För att kunna utvärdera hur deras system för automatiserad körning fungerar i australiensiska trafikförhållanden har Mercedes-Benz valt att påbörja tester i Melbourne-området [1]. Det handlar framförallt om ett system med automationsnivå 2 (enligt SAE-skalan) som är implementerat i Mercedes-Benz E-Class-bilar.

Efter en vecka av testning har företaget identifierat en rad utmaningar på tekniksidan. I Melbourne finns det korsningar där bilar gör högersvängar från den vänstra sidan av korsningen för att inte hindra passage av spårvagnar genom korsningen (s.k. hook-turns med trafikskyltar ”right turn from left only”). Detta är något unikt för Australien (och Kanada) och ställer nya krav på vad sensorsystem behöver kunna detektera. Andra utmaningar är pulserande LED-hastighetsskyltar vid skolzoner samt relativt trånga kurvor längs med Great Ocean Road.

Källor

[1] Gratton, K., Motoring. Aussie hurdles for autonomous Mercedes. 2017-03-25 Länk