Barriärer och möjligheter med självkörande fordon

Investeraren Alex Rubalcava skriver i sin blogg [1] om barriärer och möjligheter med självkörande fordon. Inledningsvis sammanfattar han vad han ser att många analytiker kommit fram till:

  • Någon, t.ex. Uber kommer att erbjuda autonoma delade bilar. Sådana tjänster har potential att minska antalet bilar med 75-90% till en kostnad som är av 10-50% av dagens Uber-tjänster, eftersom man inte behöver betala några förare.
  • Den förbättrade trafiksäkerheten med autonoma fordon kommer att minska försäkringspremierna med 50-90%.
  • Mycket av markytorna i städer som idag används till parkering kommer att användas till annat.
  • Trafikmängden kommer att minska kraftigt trots att reslängden per person inte kommer att förändras mycket.
  • De första autonoma bilarna på marknaden kommer att lanseras mellan 2017 och 2020, varefter transportinfrastrukturen snabbt kommer att förändras.

De stora vinsterna i form av ökad funktionalitet kopplad till kraftigt minskade kostnader kommer att överväga de barriärer som finns eller kommer att uppstå. Några sådana barriärer som han nämnder är:

  • Tekniska hinder, att ta fram sensorer och system med tillräcklig kapabilitet.
  • Legala hinder, dvs. att fordonen blir tillåtna och att man kan hantera ansvarsfrågor.
  • Förr eller senare kommer någon att använda självkörande fordon för terrorandamål – att t.ex. fylla en bil med sprängämnen och köra den till något mål utan att själv behöva vara i närheten. När det händer kommer samhället att överreagera, anser Alex Rubalcava.
  • Bilarna kommer att hackade för att styra bilarna med sina passagerare någonstans.
  • Lång tid att skala upp och ersätta dagens fordonspark.

Egen kommentar

Inlägget är skrivet för amerikanska förhållanden och får ses som en personlig inlaga. Det är dock intressant att han dels samlar ihop vinsterna och också tar upp en barriär jag inte sett beskriven förut.

Källor

A Roadmap for a World Without Drivers, Alex Rubalcava 2015-08-26 Länk