Lidar från Pioneer

I ett pressmeddelande skriver Pioneer att dess initiala tester med 3D-Lidar för kartläggning av automatiserade fordons omgivning är slutförda och att företaget påbörjat integration av tekniken i fordon [1]. Planen är att utföra fler tester under 2016 för att sedan kunna kommersialisera tekniken under 2017-2018.

Under 2016 kommer man bl.a. att påbörja samarbete med dotterbolaget Increment P för att på sikt skapa ett kostnadseffektivt system för generering av avancerade kartor som uppdateras i realtid.

Källor

[1] Pioneer, News Release. Launch of in-car trials for development of 3D-LiDAR high-performance, compact, low-cost driving space sensor 2015-09-01 Länk