Självsvepande laser från UC Berkeley

En grupp forskare från University of California i Berkeley har utvecklat en ny laserteknologi som väntas leda till mindre, lättare, snabbare och energisnålare LIDAR-enheter [1]. Självkörande fordon nämns som ett lämpligt användningsområde.

Dagens laserteknologi går ut på att speglarna som reglerar ljusvåglängden justeras med hjälp av en extern elektronisk enhet. Den nya teknologin möjliggör automatisk justering av speglarna utan  extern enhet, dvs. lasern integreras med speglarna. Lasernkan därmed göras så liten som några hundra kvadratmikrometer.

Den nya teknologin beskrivs i mer detalj i artikeln Laser optomechanics som publicerats i vetenskapsskriften Nature (Scientific Reports) [2].

Källor

[1] Yang, S., Berkeley News. Self-sweeping laser could dramatically shrink 3D mapping systems. 2015-09-03 Länk

[2] Yang, W., et al., Scientific Reports 5. Article number: 13700. Laser optomechanics. 2015-09-03 Länk