Audi testar koncept A7 på allmän väg

Audi har nu kört piloten för att testa den nya konceptbilen Audi A7 på Autobahn i samspel med andra trafikanter och säger att bilen nu är kapabel till adaptiv körning som liknar mänskligt körbeteende [1].

I piloten på Autobahn har Audi A7-bilen med kodnamnet ”Jack” visat sin förmåga att hantera situationsspecifika uppgifter såsom:

  • Inbromsning vid korsningar innan den svänger
  • Gradvis inbromsning och acceleration till och från stillastående läge
  • Passage av lastbilar med större sidoluckor
  • Gradvis köra mot kanten av körfältet innan slutföra ett filbyte för att klargöra sin intention för andra trafikanter

”Jack” kommer att ha en central förarassistans styrenhet eller zFAS för att bearbeta och utvärdera signaler och information, för att i sin tur skapa en modell av fordonets omgivning.

Förutom testerna på Autobahn har Audi även testat sina konceptbilar på motorvägar väster om Las Vegas.

Audi fortsätter med sina tester på Autobahn och kommer att utrusta vägen med V2V-kommunikation för kartlägga vägmärken och vägmarkeringar mer exakt. Olika typer av vägbeläggning och material kommer också att testas under 2018 i hopp för att ytterligare förbättra den autonoma körupplevelsen.

Källor

[1] Forrest Cardamenis: Audi humanizes piloted driving for latest autonomous testing, 2016-05-17, Länk