Storbritanniens förslag på ny lagstiftning för autonoma fordon

Drottning Elizabeth öppnade parlamentet i Storbritannien med att tillkännage deras förslag på en ny transportlagstiftning, som har ambitionen att göra landet världsledande inom bland annat autonom körning samt förenkla innehav av autonoma fordon [1].

Nya försäkringserbjudanden för passagerare i autonoma fordon föreslås också av regeringen, som hävdar att autonoma fordon kan bidra både till att minska trängseln i trafiken men också till att öka tillväxten i den brittiska ekonomin genom export av nya teknologier.

Källor

[1] Driverless cars, drones and spaceport on transport agenda, BT 2016-05-18, Länk