Yandex satsar på fullt självkörande taxi

Ryska sökmotor-företaget Yandex (motsvarighet till Google och Baidu) har visat upp en prototyp till en självkörande taxi, som ska kunna nå automationsnivå 5 [1]. Yandex har själva utvecklat teknologier som kartor, realtids-navigation, sensor fusion och objektidentifiering samt inte minst deras egna algoritmer som bygger på AI och maskininlärning.

Enligt Yandex.Taxi skiljer de sig från andra liknande initiativ genom att de har nyckelkomponenterna för att realisera projektet, och har dessutom stöd från moderbolaget Yandex.

Egen kommentar

Alltfler aktörer visar upp prototyper eller åtminstone visioner av egenutvecklade självkörande fordon, som t.ex. Edit och Amber. Frågan är vilka av dem som lyckas gå hela vägen till produktion och fylla alla säkerhets- och kvalitetskrav.

Källor

[1] Yandex.Taxi Unveils Self-Driving Car Project, Yandex Blog 2017-05-30 Länk