Japans krav för att testa självkörande fordon

Japanska polismyndigheten NPA har nu släppt de krav de ställer för att företag ska få testa självkörande fordon i landet [1].

Kraven innebär bland annat att det måste finnas en – och bara en – operatör med körkort som övervakar bilen, antingen i bilen eller på annat ställe där hon/han kan fjärrstyra den och kunna stoppa den om den t.ex. tappar kommunikationen. Fordonen måste också vara utrustade med säkerhetssystem som kan stoppa bilen i en krissituation.

Fordonen får bara köras i områden med bra kommunikation och invånarna i området måste informeras i förväg. Det ställs också krav på dokumentation.

Testningen av självkörande fordon i Japan väntas öka inför de olympiska spelen i Tokyo 2020 då myndigheterna vill erbjuda transportjänster med sådana fordon.

Källor

[1] Jiji: Japan sets approval criteria for driverless vehicle road tests, Japan Times 2017-06-01 Länk