Nyhetsbrev 320: Mjukvarutester med hjälp av datorspel

Att på traditionellt sätt testa att mjukvaran som styr självkörande fordon är felfri och kan hantera alla möjliga situationer som kan uppstå skulle kräva testkörning i miljontals km. Företagen försöker därför hitta alternativ för detta; ett verktyg kan då att ta hjälp av datorspels-världen, ett annat att bryta ner körningen i mindre sekvenser som kan upprepas.

En pågående diskussion är huruvida automationsnivå 3 är tillräckligt säker för användning, eller om man ska hoppa över den och gå direkt på helt självkörande fordon. Bland andra Volvo Cars tycks ha en annan uppfattning än Audi i frågan.

Såväl SAE som McKinsey varnar för överoptimism vad gäller helt självkörande bilar – många företag i branschen har ju sagt att de kommer med självkörande bilar runt 2020. Men det kommer bland annat att ta lång tid att utveckla teknologin att klara alla situationer som mänskliga förare klarar idag, så frågan är hur automatiserade 2020-bilarna kommer att vara egentligen.

Under tiden firar företaget Echodyne framgångar med sin radar-teknologi. Och så prövar Toyota att använda samma teknik som ligger bakom bitcoin för att säkra trafikinformation.