Volvo Cars och Autoliv bildar gemensamt bolag för att sälja avancerad AD teknik

Så är nu det som det viskats om ett tag officiellt – Volvo Cars och Autoliv bildar ett gemensamt bolag utveckla mjukvara för både avancerad förarstöd (ADAS) och automatiserade bilar (AD) för att sedan sälja tekniken även till andra OEM:er [1].

Både Autoliv och Volvo Cars kommer att licensiera och överföra sina respektive befintliga immateriella tillgångar avseende ADAS-system till det gemensamma företaget. Med detta som grund kommer de sedan att vidareutveckla nya ADAS/AD-system [2].

Enligt pressmeddelandet ska det nya företaget ha sitt huvudkontor i Göteborg med inledningsvis 200 anställda från de båda företagen men väntas sedan anställa ytterligare 400 personer.

De första produkterna för ADAS från det nya företaget kommer att finnas på marknaden 2019 medan tekniken för automatiserade bilar lanseras först 2021.

Källor

[1] Pessmeddelande: ID: 195888, Volvo Car Group, 2016-09-06 06. Länk

[2] Jordan Golson: Volvo will sell its self-driving car tech to other automakers, The Verge, 2016-09-06. Länk