Vinster med självkörande taxibilar

Skrivet av Hans Wahlström, Vegtilsynet

Mycket skrivs om autonoma fordon. Det mesta fokuserar på tekniken samt tekniska genombrott som redan har skett och som förväntas ske. Det skrivs också om hur det kommer att bli att färdas i fordon med olika grad av automation samt om hur förare och automat ska samspela med varandra och hur lagstiftning, etc behöver anpassas till den nya bilden.

Kanske kommer förändringen att bli mer genomgripande än vi först tänkt oss. Vad är t.ex. smart med att äga ett fordon när det kommer att finnas automatiska taxibilar som kan transportera mig bekvämt dit jag vill, när jag vill och till rimlig kostnad? Frågan är högst berättigad för dem som bor i innerstaden i en större stad och som har sin bil parkerad på gatan under längre perioder.

På Transportforum presenterade Daniel Jonsson ett examenarbete vid KTH med syfte att beskriva effekterna av att ersätta dagens resor med egen bil med resor i en flotta av självkörande taxibilar. 272 000 resor (49% av total) på 11000 länkar analyserades. En algortim för allokering av fordon och en för att arrangera samåkning togs fram.

Det finns flera begränsningar i studien. Efterfrågan har antagits vara statisk, det har antagits att restiderna inte påverkas, endast trafik inom nätverket har analyserats etc. Ingen hänsyn har heller tagits till att de privata bilarna används till andra resor.

Resultatet är uppseendeväckande. 9 700 självkörande taxibilar kan ersätta 136 000 privata bilar. Parkeringebehovet reduceras med 95%. Fordonsresorna minskar med 30 %. Reslängden ökar med 6 %. Tomkörning ökar med 23 %. Antalet fordonskilometer minskar med 11 %. Detta uppnås med en servicenivå där väntetiden blir max. 6 min och antalet passagerare per resa ökar med 50%. Restiden ökar med 13 % som följd av ökad samåkning. Presentationen finns här.

Detta leder till frågan vem som kommer att äga dessa självkörande taxibilar. Mike Hearn som skapade Bitcoin har en intressant syn på detta. Han menar att taxibilarna kommer att ägas av en algoritm. Det kommer inte att vara en individ eller ett företag som äger automatiska taxibilar. Algoritmen rangerar ut bilar när det är optimalt och köper nya när det behövs. Algoritmen ordnar med parkeringplatser och ställer av bilar under lågtrafik så att de kan användas under perioder med mer trafik. När algoritmer köper och säljer bilar går affärerna snabbt. Konsekvensen blir att nuvarande finansiella system kollapsar. Det innebär i sin tur att det finns behov för en digital valuta. Klippet hittar du här.