Självkörande bussar i Frankrike

I december förra året började man utvärdering av autonoma minibussar i den franska staden La Rochelle, rapporterar Fleet Europe [1].

Utvärderingen utförs i verklig trafik som en del av EU-projektet CityMobil2. Den omfattar tre bussar som utvecklats av företaget Robosoft. Bussarna har 10 sittplatser och kan färdas i hastigheter 15-20 km/h.

Målet med utvärderingen är att testa pålitligheten samt utvärdera användarnas reaktioner. Utvärderingen kommer att pågå fram till slutet av april. Även andra städer som Milano och Léon har utryckt intresse för sådana tester.

Egen kommentar

Ni kan läsa om andra aktiviteter inom CityMobil2 på projektets hemsida.

Källor

[1] Harrup, T., Fleet Europe. Autonomous vehicles in real-time French test. 2015-01-29. Länk