Next Generation Vehicle i Michigan

Next Generation Vehicle (NGV) är ett projekt på University of Michigan som ämnar utföra tester på den nybyggda testanläggningen M City så fort den öppnat [1].

Projektet fokuserar på utveckling av algoritmer för navigering och hinderdetektering för tillämpning i automatiserade fordon. Det är framförallt data från fordonbaserade kameror som används för detta. Projektet har tillgång till några testbilar, bl.a. 2014 Ford Fusion.

Egen kommentar

På projektets hemsida kan man hitta flera artiklar som handlar om bildanalys.

Källor

[1] Anderson, K., The Michigan Daily. Laboratory begins testing self-driving automobiles. 2015-01-22. Länk