Nya användargränssnitt för självkörande lastbilar

Skrivet av Johan Fagerlönn, Interactive Institute

I februari avslutas projektet ”Methods for Designing Future Autonomous Systems” (MODAS) som delfinansierats av Vinnova FFI. Resultatet från det tvååriga arbetet presenterades på en demonstrationsdag på Scania i Södertälje.

I projektet har bland annat ett nytt gränssnitt tagits fram som ska hjälpa lastbilsförare att planera sitt arbete och avgöra när det är dags att ta över kontrollen.

Lösningen använder en head-up display och ljudsignaler för att informera föraren om kommande händelser. Gränssnittet har implementerats i en simulator och utvärderats i ett flertal studier tillsammans med lastbilsförare.

https://www.youtube.com/watch?v=C4IMOo6KX3Q