Utopia för motorcyklister

Många olyckor involverande motorcyklister sker idag när andra fordon svänger vänster (left turn across path) eller vid omkörning. I många fall sker detta eftersom förarna inte ser motorcyklisterna i tid.

Dessa olyckor kommer att elimineras när fordonen är självkörande, menar Karl Viktor Schaller, utvecklingschef vid BMW Motorrad [1]. Sensorerna i kombination med trådlös kommunikation kommer att  möjliggöra tidigare detektion av faror och därmed kommer fordonen inte hamna i situationer som kan leda till olyckor med motorcyklister.

Detta i sig kan leda till att fler vågar åka motorcykel vilket är också bra ur miljösynpunkt. Försäljningen av motorcyklar väntas också öka på grund av det i många delar av världen.

Källor

[1] Stock, K., Bloomberg. Self-Driving Cars Will Be the Best Thing to Happen to Motorcycles. 2016-10-11 Länk