Australiensare är positiva

Australian Driverless Vehicle Initiative (ADVI) har genomfört en enkätundersökning som visar att australiensare är generellt sett positivt inställda till självkörande fordon [1].

Av de 5000 tillfrågade uttryckte ca 69 % att de skulle överlåta köruppgiften till fordonet när körningen är monoton och ca 60 % skulle överlåta köruppgiften när det är mycket trafik. Majoriteten uttryckte också att de skulle vilja använda självkörande fordon för att få skjuts hem efter att de konsumerat alkohol eller droger. Däremot skulle endast ca 25 % av de tillfrågade använda självkörande fordon för att skjutsa deras barn till förskolan eller skolan.

Undersökningen visar också att endast 40 % av de tillfrågade skulle kunna tänka sig att betala mer för ett självkörande fordon jämfört med deras nuvarande fordon. Vidare var också många (ca 72 %) oroliga över datasäkerhet.

Källor

[1] Morgan, R., Daily Mail. Half of Australians want driverless cars on the road – so they can get drunk at the pub and be driven home. 2016-10-13 Länk