Uber samlar vägdata i Washington D.C.

Uber ska samla data i Washington D.C. för att kunna möjliggöra testning av autonom körning i framtiden [1]. De kör runt manuellt och kartlägger omgivningen och trafikscenarier i staden.

Egen kommentar

Det Uber skall göra i Washington D.C. är alltså datainsamling och kartläggning, vilket inte innebär att de testar självkörning. Detta är något som är lätt att förväxla utifrån rapporteringen i media.

Waymo gör liknande datainsamling på vägar i delstaterna Texas och New Mexico som vi nämnda förra veckan här.

Källor

[1] Burr, D., UberATG. On the road to Washington, D.C. 2020-01-23 Länk