Blir bilförsäkringen billigare med ADAS?

Den amerikanska försäkringsförmedlaren The Zebra har gjort en sammanställning med titeln 2020 The State of Auto Insurance som visar hur bilförsäkringspriser förändrats under de senaste nio åren i USA. Den visar att försäkringspriser ökat med 30% i genomsnitt mellan 2011 och 2019. Detta trots att antalet olyckor minskat. 

Anledningar till detta är många, från att väderförhållanden ändrats och att väderkatastrofer blivit mer frekventa och påtagliga till att antalet stölder och kriminella handlingar ökat i större städer, att alltfler förare använder sig av telefoner och annan teknik som gör att de blir distraherade och att antalet körda mil har ökat betydligt (inte minst på grund av låga bränslepriser).  

En annan påtaglig anledning till de ökade priserna är att alltfler fordon blir utrustade med avancerade förarstödsystem (ADAS). Detta förklaras av att fordon utrustade med ADAS är dyrare att reparera. Vid olyckor är det inte ovanligt att hela sensoranordningen behöver bytas ut vilket är dyrt. Sedan behöver de nya sensorerna kalibreras vilket i sig innebär en extra kostnad. Dessutom är det inte bevisat hur stor effekt de olika säkerhetssystemen har på olyckor och det blir svårt för försäkringsbolagen att ta med detta i beräkningen av försäkringskostnaden.

Sammanställningen är baserad på analys av över 73 miljoner unika bilförsäkringspriser från 418 försäkringsbolag under åren 2011-2019 med utgångspunkt från en genomsnittlig försäkringstagare (en 30-årig manlig förare av 2015 Honda Accord EX). 

Egen kommentar

Den här studien visar på vikten av att utveckla försäkringspremier i samma takt som tekniken i fordon. Den visar också på svårigheten att mäta säkerheten – vi är vana att mäta säkerheten i termer av antalet olyckor men det fungerar inte riktigt med förarstödssystemen. Hur många gånger dessa system förhindrar olyckor blir inte synligt i olycksstatistiken.

På så sätt är det oerhört viktigt att utveckla metoder för kort- och långsiktig uppföljning av effekterna som tar hänsyn till andra parametrar än olyckor som exempelvis antalet förhindrade incidenter och förändrat beteende. Här finns det en del kunskap att hämta från bland annat Field Operational Tests (FOT) som var populära i början av 2010-talet. 

Kopplat till detta kan ni läsa artikeln Fatalities Are Falling While Driver Irresponsibility Is Rising

Källor

[1] Davies, A., Wired. New Safety Gizmos Are Making Car Insurance More Expensive. 2020-01-26 Länk