Tryggare efter test – resultat från Project Endeavour

Inom ramarna för det brittiska projektet Endeavour, vars mål var att påskynda utveckling och tillämpning av autonoma fordon, så genomfördes förra sommaren en enkätundersökning kring åsikter om autonoma fordon i Storbritannien [1].

Bland de drygt 2500 deltagarna som svarade på enkäten ansåg 55% att de inte hade varit bekväma med att använda autonoma fordon. Vidare så anser 44% av de svarande att autonoma fordon inte kommer vara säkrare än icke-autonoma fordon.

I Endeavourprojektet genomfördes också fyra tester med autonoma fordon där personer från allmänheten fick åka med i fordon med Oxboticas självkörande teknologi. I det sista av dessa test undersökte man b.la deltagarnas attityder före och efter åktur. Av 109 svar innan åkturen så svarade 68,3% att autonoma fordon kommer vara säkrare än mänskligt framförda fordon och efter åkturen var den siffran 83,6% av 55 deltagare. Likväl såg man en ökad andel personer som svarade att autonoma fordon kommer att vara pålitliga, med 74,5% av 109 deltagare före åkturen, och 87,2% av 55 deltagare efter åkturen.

Forskarna bekräftar därmed tidigare konstaterad tveksamhet inför autonoma fordon men också att det troligtvis går att påverka.

Mer resultat, diskussion och slutsatser finns i rapporten här.

Källa

[1] Carey, C., Cities Today. Over half in UK not ready for autonomous vehicles. 2022-01-11 Länk