Toyotas V2X-system ITS Connect

Toyota har på Tokyomässan visat upp ett kooperativt system kallat ITS Connect, med kommunikation både fordon-till-fordon och fordon-till-infrastruktur [1]. Förutom att kommunicera med andra uppkopplade fordon kan bilen även få information från trafikljus eller sensorer som till exempel känner av om det finns fotgängare i närheten.

När bilen närmar sig en korsning varnar systemet föraren om det finns risk för kollision med korsande trafik eller med fotgängare som inte uppmärksammats i tid. Systemet ska även kunna varna om föraren närmar sig ett rödljus utan att bromsa.

ITS Connect utnyttjar frekvensen på 760 MHz som är standard för ITS i Japan.

Källor

[1] Andreas Bergsman: Här är Toyotas nya smarta säkerhetssystem till nästa generation Prius, m3 2015-10-26 Länk