Teslastudie vid MIT

En forskargrupp vid MIT planerar att utföra en ny studie av automatiserade funktioner och hur förarna interagerar med dem [1]. Det är viktigt att säkerställa hur sådana funktioner används i sin operativa miljö och vad det innebär för trafiksäkerheten.

Det är framförallt användare av Teslas Autopilot i Bostonområdet som är i fokus. För att delta i studien och tillåta installation av datainspelningsenheter i deras fordon erbjuds förarna 1000 dollar.

Egen kommentar

I slutet av maj rapporterade vi om att Tesla samlat stora mängder data från användarna av Autopilot. Nu har det blivit känt att företaget erbjudit det amerikanska departementet för transport (USDOT) att ta del av deras data. Teslas VD Elon Musk ska också ha indikerat att de även kan tänka sig att dela data med andra fordonstillverkare [2]. Det är dock oklart om MIT-forskarna kommer ta del av Teslas data eller om de kommer förlita sig på egen insamling helt och hållet.

Källor

[1] Brown, B., Digital Trends. MIT wants to pay Tesla owners $1,000 to watch them drive. 2016-06-05 Länk

[2] Lambert, F., electrek.Tesla offered to share all its Autopilot data with the US Department of Transport. 2016-06-03 Länk