Etikettarkiv: University of Washington Tacoma

Krockstatistik med AV

Forskare ifrån Cleveland State University, Texas A&M Transportation Institute, och University of Washington Tacoma har undersökt skillnaden mellan krockolyckor med och utan inblandning av autonoma fordon [1].

Forskarna har utgått ifrån krockstatistik ifrån San Fransisco där det rapporterats om olyckor från autonoma fordon till California Department of Motor Vehicles sedan 2014. Efter att ha sållat i olycksrapporterna bestämde man sig för att undersöka olyckor mellan 2017-2020: 127 med autonoma fordon, där det autonoma systemet var aktiverat, och 865 olyckor med manuella fordon.

Man analyserade även faktorerna: typ av kollision, vägtyp, typ av vägsegment, om olyckan skett nära övervakad eller oövervakad korsning, antal filer, och hastighetsgränser.

Resultaten från analysen visade bland annat att autonoma fordon var 43% mer benägna att involveras i kollisioner bakifrån (eng: rear-end collision), 16% mindre benägna att involveras i en sidokrock och 27% mindre benägna att involveras i andra typer av krockar, jämfört med manuellt drivna fordon.

Källa

[1] Novat, N., Kidando, E., Kutela, B., Kitali, A., Journal of Safety Research. A comparative study of collision types between automated and conventional vehicles using Bayesian probabilistic inferences. 2022-11-10 Länk