Etikettarkiv: Detroit

Piloter av leveransrobotar

I ett amerikanskt projekt som undersökt automatiserad transport i form av små leveransrobotar har man bedömt att fordonen har en bit kvar i utvecklingen innan kommersiell driftsättning i USA [1].

Projektet, vid namn Knight Autonomous Vehicle Initiative, är finansierat av John S. and James L. Knight Foundation med 5,25 miljoner USD. Projektparter är Urbanism Next Center från University of Oregon, Cityfi, Miami-Dade County och städerna Detroit, Pittsburgh, och San José. Tillsammans med företaget Kiwibot, som utvecklar små leveransrobotar, har man utfört piloter i Miami-Dade County, Detroit, Pittsburgh och San José.

I rapporten sammanfattas fem huvudsakliga lärdomar från piloterna, här är några:

  • Evenemang och demonstrationer var bästa sättet att engagera allmänheten.
  • Piloter bör testa leveranser av icke-tidskritiska varor p.g.a att tekniken inte är tillräckligt tillförlitlig ännu.
  • Kontroll över fordonen på mer lokal nivå (stadsnivå) är att föredra framför statsnivå med tanke på hur avgörande infrastrukturen i dagens läge är för lyckade robotleveranser.

Vidare så bedömer forskarna att infrastrukturen behöver ha:

  • Oavbruten asfalterad trottoar.
  • Oblockerade trottoarer och trottoarramper.
  • Tillräckligt breda trottoarer.
  • Övergångsställen som inte kräver knapptryckning för övergång.
  • Slät gångbana.
  • Uppkoppling för teleoperation.
  • Välfungerande markbrunnar.

Ni kan läsa hela rapporten här.

Källa

[1] Muller, J., Axios. Delivery robots aren’t quite ready to roll. 2022-09-06 Länk