Etikettarkiv: car2go

5 krav för framgångsrika självkörande bilpooler

I ett ”white paper” utgivet av Daimlers bilpoolstjänst Car2Go beskrivs fem krav för att framtidens automatiserade elbilspooler ska bli framgångsrika [1]:

  1. Professionell hantering av fordonsflottan: att med hjälp av algoritmer och erfarenheter optimera när bilarna ska städas, tvättas och underhållas.
  2. Behovs-prediktering, så att det finns tillräckligt med bilar när och där kunderna vill ha dem, med hänsyn tagen till saker som väderförhållanden, evenemang i staden etc. Idealt ska bilarna redan finnas på plats eller vara på väg. Samtidigt kräver personlig integritet att ingen onödig data samlas och sparas.
  3. ”Flott-intelligens”; detta innebära att man utifrån behovs-predikteringen inte bara låter den närmaste bilen självklar fram till kunden utan tar hänsyn till alla andra förväntade behov i staden. Samtidigt görs en optimal ruttplanering så att bilarna går tomma så kort sträcka som möjligt. Det handlar alltså om att styra hela fordonsflottan, inte bara enskilda bilar.
  4. Intelligent laddning, handlar om att optimera såväl placeringen av laddstationer som att utifrån behovsprediktering och flott-intelligens avgöra när det är lämpligt att ladda en bil.
  5. Bästa möjliga kundupplevelse, kan handla om allt möjligt från att välja rätt rutt, hitta bilarna, öppna dörrarna, kommunicera med bilarna etc.

Egen kommentar

RISE Viktoria och Chalmers driver ihop ett projekt där vi utifrån insamlade data från dagens friflytande bilpooler bygger kunskap om hur de används i olika städer. Med hjälp av ”big data”-analys kan man bland annat se vilka generella kriteria som bör vara uppfyllda för att det ska fungera.

Källor

[1] White paper: The five conditions essential to successfully operate autonomous carsharing fleets in the future, Car2Go 2017-11-07 Länk

Daimler och Bosch ska lansera självkörande taxi inom 6 år

Systerföretagen från Stuttgart, Daimler och Robert Bosch ska inom 6 år erbjuda en självkörande taxitjänst på minst 4 platser i Tyskland och USA, bland dem Silicon Valley och just Stuttgart [1] [2]. Fordonen kommer att ha SAE-nivå 4 och 5, och Bosch kommer att stå för system och hårdvara medan Daimler utvecklar bilar och själva tjänsten.

Daimler, som bl.a. äger biltillverkarna Mercedes och Smart och också bilpoolsföretaget Car2Go, vill inte bli en underleverantör till framtidens mobilitetstjänsteföretag (typ Uber), utan istället själva bli ett sådant. Det innebär också att man behåller kundrelationer och också kontrollen över de stora mängder data som genereras i uppkopplade fordonstjänster.

Företagen har alltså höga ambitioner, sedan återstår det att se om de kommer att lyckas.

Källor

[1] Brittany A. Roston: Bosch and Daimler team to make fully autonomous vehicles for city driving, Slashgear 2017-04-04 Länk

[2] Elisabeth Behrmann: Mercedes Targets Silicon Valley Rivals With Robo-Taxis by 2023, Bloomberg 2017-04-04 Länk

BMWs mobilitetstjänst

Under nästa år kommer BMW att börja testa en tjänst i München lik den som idag erbjuds av bland annat Uber och Lyft [1]. Till att börja med kommer det att handla om en flotta på 40 delvis automatiserade bilar. I varje bil kommer det att finnas en förare bakom ratten. Förhoppningen är att inom kort utöka tjänsten till andra städer.

Enligt Tony Douglas, BMWs chef för strategier kring mobilitetstjänster, är BMWs mål att göra coola produkter, något som också hjälpt dem att slå igenom med tjänsten ReachNow i Seattle på en marknad där företag som ZipCar, Uber, Lyft och Car2Go hade sina fästen.

Vidare förklarar företagets vd Harald Krueger att BMW har en stor fördel jämfört med vanliga mobilitetsföretag som Uber och Lyft: dessa företag äger inte någon bilflotta, och att äga en bilflotta innebär att det är lättare att ge erbjudanden och rikta sig på specifika kundgrupper.

Källor

[1] Taylor, E., Reuters. BMW seeks to be ’coolest’ ride-hailing firm with autonomous car. 2016-12-05 Länk

Full fart på amerikanska universitet

 • Flera studier visar att många amerikaner faktiskt skulle vara rädda att åka i ett självkörande fordon. Lösningen på problemet är ömsesidig förståelse och tilltro mellan fordonet och dess användare, manar en grupp forskare på Columbia University [1]. Inom BraiQ-projektet håller de på att lära fordon att bli bättre på att läsa av mänskliga känslor. De har utvecklat ett AI-system som kan detektera och tolka biosignaler som hjärnaktivitet, ögonrörelser, ansiktsuttryck och hjärtfrekvens. När systemet tränats upp vet det vad passagerarna gör och önskar, och kan därmed bli bättre på att tillmötesgå deras önskemål och förväntningar. Här kan ni se en film som illustrerar detta.

 • Duckietown är namnet på en ny kurs som ges av MIT den här våren [2]. Det är en hands-on kurs där studenterna fått möjlighet att utveckla en flotta av 50 små självkörande taxifordon. Utmaningen låg i att dessa skulle navigera runt i en småskalig stad, Duckietown, med hjälp av en kamera och utan att ha förprogrammerade kartor. Målet är att detta ska bli en global plattform för undervisning inom robotik och AI. Här kan ni se en film som illustrerar det hela.

 • En ny studie utförd vid University of Texas visar att en fordonsflotta bestående av små självkörande eldrivna och delade taxibilar skulle kunna drivas i Austin till en kostnad av 42 till 49 cent per amerikansk mil (dvs. per 1.6 km) [3]. Beräkningen är baserad på en rad olika variabler inklusive inköpspris, driftkostnad, försäkringskostnad, etc. Enligt studien är motsvarande kostnaden för car2go i Austin 70 cent till 1.23 dollar, och 1.5 till 3.18 dollar för Uber. Originalartikeln som beskriver studien hittas här, och en annan studie från den här forskargruppen hittar ni i vårt nyhetsbrev.

Källor

[1] Kari, P., Mother Board. Building Trust in Self-Driving Cars Through Biofeedback. 2016-04-09 Länk

[2] Conner-Simons, A., MIT News. Self-driving cars, meet rubber duckies. 2016-04-20 Länk

[3] Simpson, B., Fleets Will SAEV Bucks with Driverless Electrics: Study. 2016-04-25 Länk