Stödsystem för personer med funktionshinder

Carnegie Mellon University har nyligen fått statligt bidrag på ungefär 300 000 dollar (motsvarande 2 500 000 kr) för ett projekt som ska fokusera på att göra självkörande fordon mer tillgängliga för personer med funktionshinder [1]. 

Projektet ämnar utforska vilka stödbehov som personer med funktionshinder har samt hur självkörande fordon behöver utformas för att möta dessa behov. Målet är att utveckla ett prototypsystem för självkörande fordon som gör det möjligt för vem som helst att styra diverse fordonsfunktioner från sin mobiltelefon, som exemplevis att öppna fönster i fordonet, anpassa temperaturen och kalla fordonet till sin plats.

Projektet startar i februari och väntas pågå i ungefär ett år.

Egen kommentar

Självkörande fordon väntas möjliggöra bättre mobilitet för personer med funktionshinder. Dessvärre är det ett ämne som fått begränsat med uppmärksamhet i forsknings och utvecklingssammanhang. På så sätt är det nya projektet värdefullt, trots dess begränsade omfattning.  

Källor

[1] Blazina E., Pittsburgh Post-Gazette. CMU team to examine autonomous vehicles for people with disabilities. 2021-01-11 Länk