Spåra fotgängare via smartphones

Israeliska startupföretaget Viziblezone utvecklar ett system för att detektera fotgängare och andra oskyddade tarfikanter. Deras metod går ut på att spåra trafikanterna via en app som de installerat på sin telefon [1].

Viziblezones system skall möjliggöra för förare och framtida autonoma fordon att se dolda faror. Tanken är att så många som möjligt skall ha appen, då dess effektivitet beror på hur stor andel av populationen som går att detektera i given trafikmiljö.

Appen skickar ut en Wi-Fi signal upp till 180 meter som fordon kan ”ta in” för att få uppfattning om andra trafikanters position. Systemet skall också kunna skilja på vilken typ av trafikant det handlar om: fotgängare, cyklist, elsparkcykel eller bil.

Företaget har redan utfört en pilot i Europa och har ytterligare två piloter planerade, en i USA och en i Sydkorea.

Viziblezone har hittills fått finansiering på ca 1.2 miljoner USD och är i processen för att påbörja serie A finansiering.

Egen kommentar

Precis som det diskuteras om i den hänvisade källan så är jag väldigt fundersam kring integritetsutmaningarna som kan uppstå med den här metoden. Jag har pga. integritetsutmaningarna svårt att se en stor andel av populationen ladda ner den här appen. Dessutom har tidigare projekt med liknande idéer inte lyckats få det hela att fungera, framförallt på grund av dålig positioneringsnoggrannhet.

Källa

[1] Joseph, N., The Drive. Viziblezone Wants Cars to Spot Pedestrians By Tracking Their Smartphones The next big thing, or a privacy nightmare? 2020-05-06 Länk