SP utsätter bilar för elektromagnetisk strålning

För att säkerställa att automatiserade bilar inte innebär någon fara för trafiken behöver de genomgå en rad olika tester innan de får köra i verklig trafik.

På SP försöker man kartlägga påverkan av olika typer av elektromagnetisk strålning från källor som mobilmaster, åsknedslag och radaranläggningar [1]. Detta görs i en labbmiljö där bilar utsätts för elektromagnetisk strålning och luras att tro att de är ute i trafiken.

Källor

[1] Pröckl, E., Ny Teknik. SP lurar självkörande bilar. 2016-04-06 Länk