Driverless Cities Project

Wired rapporterar om ett projekt som drivs av en grupp forskare vid Illinois Institute of Technology och som heter Driverless Cities Project [1]. Målet är att kartlägga pågående forskning som berör stadsplanering i förhållande till automatiserade fordon och att föreslå riktlinjer som stadsplanerarna kan använda i sitt arbete.

Drivkraften bakom projektet är att det för tillfället finns många okända faktorer kring innebörden av automation för samhället och att diskussionerna om påverkan på städer och deras planering är för det mesta ogrundade.

Behovet av parkeringsplatser i framtiden tas upp som ett exempel. Kommer parkeringsplatser behövas eller kommer självkörande bilar att åka runt när de inte används av sina användare eller ägare?

Det är inte heller ovanligt med argumentation att städer kommer att bli fria från parkeringsplatser eftersom självkörande bilar kommer att parkeras någon annanstans. Innebär det att man planerar att bygga parkeringsplatser någon annanstans?

Egen kommentar

En del av frågeställningen i Drive Me-projektet adresserar problematiken kring påverkan på stadsplanering. Dessutom ska Parkeringsbolaget tillsammans med Volvo Cars titta på innebörden för parkeringsplatser.

Innovationsprogrammet Drive Sweden har också samhället och transportsystemet i fokus.

Källor

[1] Adams, E., Wired. American Cities Are Nowhere Near Ready for Self-Driving Cars. 2016-04-06 Länk