Smart Mobility i Baden-Württemberg

Regeringen i den tyska delstaten Baden-Württemberg vill bygga upp en testanläggning för automatiserade och uppkopplade fordon [1]. Byggnationen väntas starta senare under 2016.

Delstaten har också startat ett nytt forskningsprogram på 2,5 miljoner euro som kallas Smart Mobility. Programmet riktar sig till universitet, mindre och medelstora företag. Målet är att möjliggöra för dem att undersöka grundläggande forskningsfrågor på den nya banan .

Egen kommentar

Mina begränsade kunskaper i tyska gör det svårt för mig att avgöra om och hur testbanan som nämns i artikeln ovan relaterar till testbanan som Daimler sagt att de skall bygga i Baden-Württemberg (se Nyhetsbrev 145).

Källor

[1] Südwest Presse. Land fördert Testfeld für autonomes Fahren – Ausschreibung gestartet. 2016-01-15 Länk