Windsor vill komma med i spelet

Den kanadensiska staden Windsor vill nu också försöka bli ledande inom testning av automatiserade fordon [1]. Staden har gått samman med några universitet och försöker nu övertala Ford of Canada att inleda ett samarbete. Staden hoppas att dess storlek och läge nära USA-gränsen (ligger vid gränsen intill Detroit) kommer att spela en stor roll.

Källor

[1] CBC News. Windsor wants to become test site for self-driving vehicles. 2016-01-22 Länk